Högmarsö färja

Brandredskap

Samfälligheten tillhandahåller två brandpumpar, slang samt en hjärtstartare till förfogande vid en eventuell brand/hjärtfel. En årlig övning hålls under sommarhalvåret tillsammans med räddningstjänsten så alla kan göra sig bekanta med utrustningen. Den ena pumpen hittar ni i brandboden bredvid vaktstugan (här finns även hjärtstartaren) och den andra i kuren vid ångbåtsbryggan.

Observera att brandpumparna endast ska användas vid nödsituationer. Vill ni göra er bekanta med utrustningen? Vänligen hör av er till befälhavarna.