Högmarsö färja

Årligt underhåll 13/05 - 17/05

Färjan tas ur drift för underhåll 13/05 med sista tur kl 08:30. Driften återupptas 17/05 kl 17:00. Passbåt trafikerar leden för persontransport enligt ordinarie turlista under driftstoppet.