Högmarsö färja

Wirebyte 27/09

Färjan ur drift 27/09 p.g.a. planerat wirebyte. Passbåt kommer trafikera leden under dagen för fotgängare. Sista turen avgår kl 10:10 från Svartnö. Första turen avgår kl 18:00 från Högmarsö.

Mvh, färjepersonalen.