Högmarsö färja

Färjan ur drift för motorbyte

Färjan tas ur drift för motorbyte fr.o.m 17/4 (sista tur kl 07:45), fram till 29/4 (första tur kl 07:15). Passbåt för persontransport trafikerar leden enligt turlista.