Högmarsö färja

Planerat underhåll

Fr.o.m 17/10 (sista tur kl 07:45) t.o.m 19/10 (första tur kl 06:00) tas färjan ur drift för kvarstående arbeten sedan motorbytet.
Passbåt trafikerar leden för persontransport enligt turlista.