Högmarsö färja

Planerat underhåll

Mellan 11/05 - 15/05 tas färjan ur drift för underhållsarbete. Sista turen avgår klockan 07:45 11/05, färjan sätts i bruk igen med 17:00-turen 15/05. Passbåt traffikerar leden för fotgängare enligt ordinarie turlista.