TIDTABELL HÖGMARSÖ FÄRJA Från och med 2016-01-01 tills vidare
Måndag-fredag från Högmarsö 
Tidtabell för iPhone app
06.00 06.30 06.55 07.15 07.45 08.30 08.55 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.15 13.00 13.45 14.15
  15.15 15.45 16.15 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.45 21.15 21.45 22.15 23.15*  
Från Svartnö 10 minuter efter avgångstid från Högmarsö.

Måltidsrast 14.40-15.10


Lördag-söndag från Högmarsö 
06.30** 07.15 07.45 08.30 08.55 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.15 13.00 13.45 14.15  
15.15 15.45 16.15 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.45 21.15 21.45 22.15 23.15*  
Från Svartnö 10 minuter efter avgångstid från Högmarsö.
Måltidsrast 14.40-15.10

*   Extratur som beställs per telefon (ej sms, mail) senast kl 21.00 
**  Extratur som beställs per telefon (ej sms, mail) senast kl. 21.00 dagen före avresa

Söndagsturlista alla röda dagar. 

Bilar i yrkestrafik som kommit med ordinarie tur från Svartnö, skeppas tillbaka till Svartnö så snart vederbörande återvänt till färjeläget på Högmarsö, såvida återturen inte inkräktar på matrast eller ordinarie tur.
Vid köbildning upphör turlistan att gälla för utförande av erforderliga dubbleringar, dock med undantag för uppehåll vid måltidsrast. Färjan avgår endast om trafikant infunnit sig vid färjeläge. För trafikanter vid Svartnö kan detta medföra en förskjutning av ca 10 min. i avgångstiden.
 
Telefon till färjestugan/hytten +46 705 283155

Högmarsö Färja
Högmarsövägen 12
760 19 Furusund
+46 705 283155
hogmarsofarja@gmail.com
www.hogmarsofarja.se