Priser Högmarsö Färja

Pris tur och retur

Betala med kort eller mynt i betalautomaten på
Högmarsö eller med kort ombord på färjan.

Vi tar Visa och Mastercard.
Avgifter 
Kontant betalning
Betalning
med klippkort
Betala gärna i automaten vid ankomst till ön. Risk för kö
  
 
Gångtrafikant
0:-
 
Cykel och moped
0:-
 
Motorcykel
75:-
 
Personbil, traktor
75:-
1 klipp
Färdtjänstresenär
75:-

1 klipp

Personbil med släp
150:-
2 klipp
Traktor med släp
150:-
2 klipp

Lastbil vägande
över 3,5 ton

150:-
2 klipp
Lastbil med släp
300:-
4 klipp

 

Betalning i automaten

Klippkort, årskort och sommarkort löses hos Befälhavarna
Klippkort för personbil, traktor,lastbil 25 klipp
1.250:-
   
Årskort för personbil
2.500:-
1/1-31/12
 
Halvårskort för personbil
1.700:-
1/4-30/9 (sommarkort)  
   
Ytterligare årskort inom samma familj
1.550:-
   
Släp tillkommer per resa
enl. ovan
   

Högmarsö Färja
Högmarsövägen 12
760 19 Furusund
+46 705 283155
hogmarsofarja@gmail.com
www.hogmarsofarja.se