Om Högmarsö Samfällighetsförening och färjan
Högmarsö Samfällighetsförening driver färjförbindelsen mellan Högmarsö och fastlandet, underhåller vägen från Högmarsö brygga till färjeläget på Högmarsö samt vägen från färjeläget på Svartnö upp till Furusundsvägen.

Föreningen består av 253 andelar. Varje andelsägare betalar en medlemsavgift på för närvarande 500 kr per år och andel till bankgironr. 673-7894.

Maj varje år har vi en årsstämma dit alla medlemmar är välkomna att delta, och där man har möjlighet att framföra sina åsikter. På stämman väljs styrelsen, vilken består av 4-6 ordinarie ledamöter och 4-6 suppleanter, samt 1 revisor och 1 revisorssuppleant.
Styrelsen

Den nuvarande styrelsen består av följande ledamöter:

Om du vid något annat tillfälle än vid stämman vill ha kontakt med föreningens styrelse, kan du antingen skriva till oss på vår adress, ringa eller maila.


Ordinarie ledamöter
Hans Rydstad Ordförande

Andreas Elfving

Vice ordförande och driftansvarig
Yvonne Karlsson Sekreterare
Jan Brundin Kassör
Eva Cederbalk Personal- och bitr. driftansvarig 
 
Suppleanter 
Yvonne Gustavsson  
Hans Lagerstedt Vice sekreterare
Lasse Persson  
Kjell Karlsson  
Bengt Sandin  
 Befälhavare
Ordinarie Befälhavare
Nils Halvardsson  Förste Befälhavare
Mikael Staaf  Maskinansvarig
Magnus Evermo  
Joakim Halvardsson  
Jan-Erik Nilsson
Extra Befälhavare
Anders Cronström
Thomas Elfving
 
 

Högmarsö Färja
Högmarsövägen 12
760 19 Furusund
+46 705 283155
hogmarsofarja@gmail.com
www.hogmarsofarja.se